قالب کفی طبی ساتل متناسب با پای افراد ساخته شده و برامدگی های موجود درسطح کفی نوعی ماساژ دهنده محسوب شده ک از خستگی زود پاها جلوگیری می کند

خاصیت ضربه گیر بودن این کفی به گونه ایست کم ضربه های وارده به پا هنگام راه رفتن را خنثی می کند

 

اشتراک مطالب در: