تولید و ساخت کفی های طبی وعمومی،جهت استفاده برای انواع کفش،نیازی است

ضروری ولازم و باتوجه به رشد جهانی تکنولوژی،شرکت کفی ساتل ،باتوجه به اصل مشتری مداری،برآن بوده است،تا برای راحتی مردم ایران وجهان،اقدام به تولید و نوآوری نماید.

بسیاری ازافرادی که به نوعی مشکلاتی در پای خود دارند،به دنبال کفش وکفی های استاندارد هستند،وبرخی نیز هیچ گونه ناراحتی در پای خود ندارند بلکه می خواهند کفش و کفی مناسبی داشته باشند تا درآینده مشکلی در پای خود نداشته باشند.

لازم به ذکراست،کلیه ی کفی هایی که به صورت آماده در بازارموجود است طرح طبی باشد وهیچ گونه خاصییت درمانی برای افرادی که دارای بیماری عضلانی پا هستند،نمی باشد.این کفی ها صرفا جهت پیشگیری،راحتی،ماساژ دهنده وبوگیر پا میباشد.